...

Използване на Bootswatch теми в Laravel 5.5+

Как да използваме Bootswatch темите в Ларавел 5. Изпробвано на 5.2 - 5.8
преди 10 месеца

Bootswatch предлага няколко теми за различен вкус. Ето как лесно да ги вградим в Laravel 5 проект:

 • първо инсталираме bootswatch
  npm install bootswatch
 • след това модифицираме resources/assets/saas/app.scss да изглежда така:
  // Fonts
  @import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:300,400,600);  
  // Variables
  // @import "variables"; - Default variables included with laravel no longer required
  // Bootswatch Variables for your chosen theme  
  @import "node_modules/bootswatch/readable/variables";
  // Bootstrap
  @import "node_modules/bootstrap-sass/assets/stylesheets/bootstrap";
  // Bootswatch theme main CSS files
  @import "node_modules/bootswatch/readable/bootswatch";

  не забравяйте на мястото на readable да попълните желаната тема

 • Правим още една проверка дали няма още зависимости, които да инсталира npm
  npm install
 • и компилираме накрая, за да видим резултатите
  npm run dev

  А ако искате да редактирате готовите теми трябва да свалите двата scss файла от сайта на boowatch и да ги запишете локално. Избираме примерно стила Cosmo. Създаваме директория resouces/assets/sass/cosmo и в нея слагаме двата файла _variables.scss и _bootswatch.scss. После променяме resouces/assets/sass/app.scss да изглежда така:

  // Fonts
  @import url("https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:300,400,600");
  // Variables
  //@import "variables";
  // Bootswatch Variables for your chosen theme
  //@import "node_modules/bootswatch/flatly/variables";
  @import "cosmo/variables";
  // Bootstrap
  @import "~bootstrap-sass/assets/stylesheets/bootstrap";
  // Bootswatch theme main CSS files
  //@import "node_modules/bootswatch/flatly/bootswatch";
  @import "cosmo/bootswatch";

  Тесвтаме дали всчко работи:

  npm run dev

  Сега може чрез промяна на _variables.scss и _bootswatch.scss да изменяме стиловете по наш вкус.