...

Изваждане на изображения от html

как с помоща на php да извадим само линковете на изображения от html
преди 1 година
php

Ето няколко работещи regex за изваждане на src на изображения от html код на страница.

preg_match_all( '@src="([^"]+)"@' , $post->body, $match );
$src = array_pop($match);
dd($src);

$src е масив с адресите на изображения
Ето и други regex, които правят същото:

'/<img.+src=[\'"](?P<src>.+?)[\'"].*>/i'
'~<img.*?src=["\']+(.*?)["\']+~'