...

Изваждане на изображения от html

как с помоща на php да извадим само линковете на изображения от html
преди 11 месеца
php

Ето няколко работещи regex за изваждане на src на изображения от html код на страница.

preg_match_all( '@src="([^"]+)"@' , $post->body, $match );
$src = array_pop($match);
dd($src);

$src е масив с адресите на изображения
Ето и други regex, които правят същото:

'/<img.+src=[\'"](?P<src>.+?)[\'"].*>/i'
'~<img.*?src=["\']+(.*?)["\']+~'