...

Монтиране на EFI дял под MacOS

създаване на скрипт за монтиране на EFI дял
преди 10 месеца

Създаваме файл в хоум директорията си, примерно .mount_efi, Правим го изпълним чрез chmod +x .mount_efi и променяме съдържанието му на:


#!/bin/sh

sudo mkdir /Volumes/EFI
sudo mount -t msdos /dev/disk0s1 /Volumes/EFI

Убедете се, че /dev/disk0s1 е правилното местоположение на EFI дяла чрез diskutil list Така, когато искаме да монтираме EFI просто изпълняваме ~/.mount_efi