...

Намиране на дължина на най-дългият запис в mysql

Намиране на дължина на най-дългият запис в mysql
преди 1 година
SQL

Функцията LENGTH() в MySql връща дължината на стринг. Ако я комбинираме с MAX може лесно да намерим дължината на най-дългият запис в дадена колона от таблицата:

SELECT MAX(LENGTH(my_field)) FROM my_table;

Тази заявка ще върне само броят символи на на-дългият запис в колона my_field. Ако искате да изкарате всички уникални дължини на колона, заедно с броят им:

SELECT LENGTH(my_field) as f_length, COUNT(*) as num_zap  FROM my_table GROUP BY f_length;

а ако искаме и да ги подредим по дължина:

SELECT LENGTH(my_field) as f_length, COUNT(*) as num_zap  FROM my_table GROUP BY f_length Order by num_zap ASC;