...

Ъпдейт на .gitignore

Как да изключим файлове да не се включват в гит репо
преди 10 месеца

Когато искаме да променим файловете, които се включват в гит хранилището, ползваме .gitignore файла. След промяна обаче - вече индексираните файлове продължават да се вклчиват в харнилището. Затова след редакция на .gitignore трябва да изпълним:

# премахване на всички кеширани файлове
git rm -r --cached .
# добавяне наново на всички файлове
git add .
# нов къмит
git commit -m ".gitignore is now working"

след push игнорираните файлове ще се премахнат от хранилището. При Laravel добавям някои редове, които обикновенно няма смисъл да се съхраняват:

.idea/*
/public/css
/public/js