...

Спиране на CloudInit в Ubuntu server

често при инсталиране на локални сървъри е ненужен - как да го премахнем
преди 1 година

https://help.ubuntu.com/community/CloudInit Първото нещо, което премахвам при новоинсталиран Ubuntu server:

echo 'datasource_list: [ None ]' | sudo -s tee /etc/cloud/cloud.cfg.d/90_dpkg.cfg
sudo apt-get purge cloud-init
sudo rm -rf /etc/cloud/; sudo rm -rf /var/lib/cloud/
reboot